Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Học PHP | Mẹo cải thiện tốc độ cho PHP

Để học php thì co thể là rất dễ, nhưng để phát triển website thì nó lại trái ngược lại hoàn toàn. Một trong những cách làm cho website của bạn thân thiện và đáp ứng được lưu lượng người dùng lớn là tốc độ. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu một số mẹo để cái thiện tốc độ cho PHP.
- Nếu khai báo hàm tĩnh thì có thể tăng tốc độ lên 4 lần.
- Echo thì nhanh hơn print.
- Sử dụng nhiều câu lệnh Echo thay vì echo 1 chuỗi nối vào nhau.
- Đặt giá trị lớn nhất cho vòng lặp for trước, và không đặt trong vòng lặp for.
- Huỷ các biến bằng hàm unset() để giải phóng bộ nhớ sau khi sử dụng, đặc biệt là những mảng lớn.
- Tránh dùng các định nghĩa kiểu __get, __set, __autoload.
- Tránh dùng hàm require_once().
- Sử dụng đường dẫn đầy đủ trong includes và requires.
- Nếu cần tính thời gian lúc code được thực thi, thfi nên dùng $_SERVER['REQUEST_TIME'] thay vì time().
- Chú ý sử dụng các hàm trong PHP: strncasecmp, strpbrk and stripos thay vì regex.
- Str_replace thì nhanh hơn preg_replace nhưng mà strtr thì nhanh hơn str_replace 4 lần.
- Tốt hơn nên dùng câu lệnh Select hoặc switch thay vì nhiều câu lênh ip, else
- Các biến lỗi sử dụng @ thì rất chậm.
- Đóng kết nối DB sau khi dùng xong.
- $row['id'] nhanh gấp 7 lần $row[id].
- Hạn chế gửi Error messeage.
- Không dùng các hàm khi khai báo vòng lặp. Ví dụ for ($x=0; $x).
- Sử dụng biến cục bộ trong hàm thì nhanh hơn.
- Sử dụng biến toàn cục thì chậm hơn 2 lần so với biến cục bộ.
- Sử dụng biến cục bộ không được định nghĩa thfi chậm hơn 9-10 lần so với biến được định nghĩa trước.

4 nhận xét:

 1. Các kiến thức này mình chưa biết, rất cần thiết!

  Trả lờiXóa
 2. Các ban có thể tham khảo thêm các khoá học về php tại: http://daotaolaptrinh.edu.vn/khoa-hoc.html
  Hoặc các tài liệu về PHP, opensource, SEO và nhiều lĩnh vực khác nữa tại: http://daotaolaptrinh.edu.vn/chia-se.html

  Trả lờiXóa
 3. Đã giúp mình tối ưu một số cách làm trước kia!

  Trả lờiXóa